Főoldal
Tájékoztató

Az ügyfelek a települések polgármesteri hivatalaiban, a lakóhelyükhöz közel kereshetik fel az ügysegédeket az alábbi, KEMKH Esztergomi Járási Hivatala hatásköréhez tartozó ügyekben

TÁJÉKOZTATÓ

A KEMKH ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATALA ÜGYSEGÉDEINél intézhető ügyekről

Az ügysegédek félfogadása 2013. január 1–jén a járási hivatalok felállításával párhuzamosan kezdődött meg. Az ügyfelek a települések polgármesteri hivatalaiban, a lakóhelyükhöz közel kereshetik fel az ügysegédeket az alábbi, KEMKH Esztergomi Járási Hivatala hatásköréhez tartozó ügyekben:

 • Okmányirodában intézhető ügyek (személyazonosító-, lakcím-, egyéni vállalkozói igazolvány, közlekedés- és járműigazgatás, személyi adat- és lakcímnyilvántartás, útlevél, mozgáskorlátozott személy parkolási igazolványa)

 • Szociális igazgatással- (ápolási díj, egészségügyi szolgáltatás, időskorúak járadéka, alanyi és normatív közgyógyellátás),

 • Hadigondozással-,

 • Menekültekkel, menedékjoggal és az ideiglenes menedéket élvezőkkel, valamint idegenrendészettel- (befogadás anyagi feltételei, ellátások, támogatások),

 • Földügyi igazgatással- (részarány-földtulajdonosok közgyűlésének összehívása),

 • Állatvédelemmel-, állattartással- (állatotthon, állatpanzió, állatmenhely létesítésének engedélyezése, szolgáltatás felügyelete az állatotthon üzemeltetése tekintetében, állatvédelmi jogszabályok megsértése esetén eljárás lefolytatása),

 • Ipari igazgatással- (távhő, villamos energia, földgáz: a felhasználási helyre történő bejutás határozatban történő elrendelése, a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő kikapcsolásnak, a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása),

 • Kereskedelmi igazgatással- (állandó és ideiglenes menazséria),

 • Vízügyi igazgatással- (az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan beköttetésére, amennyiben az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti; a felhasználó kötelezése a víziközmű-szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel összefüggő műtárgy, berendezés, felszerelés elbontására; szomszédos ingatlanra vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalom alapítása; természeti és védett természeti terület kivételével a nádaratás és a nád égetésének engedélyezése),

 • Oktatással- (tankötelezettség teljesítése, érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztása),

 • Növényvédelmi igazgatással- (méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédő szerek elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédő szernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés továbbítása),

 • Ingatlanvállalkozással- (üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységet végzők nyilvántartása, felügyelete),

 • Közlekedési igazgatással- (járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárás),

 • Környezetvédelmi igazgatással- (levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekkel kapcsolatos első fokú hatósági eljárások lefolytatása),

 • Szabálysértésekkel

kapcsolatos ügyekben tájékoztatás nyújtása az ügymenetről, a benyújtandó kérelemről, a csatolandó iratokról, valamint a kitöltött kérelmek leadása.

 

Az ügysegédek elsősorban a szociális igazgatással, földhasználattal, lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyekben vesznek át kérelmeket, illetve segítenek azok kitöltésében.

 

Az ügysegédek tájékoztatást adnak a KEMKH Esztergomi Járási Hivatala szakigazgatási szerveinél (Járási Népegészségügyi Intézet, Járási Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Hivatal, Járási Földhivatal, I. és II. Járási Munkaügyi Kirendeltség, Járási Gyámhivatal, Járási Építésügyi Hivatal) intézhető ügyekről.

 

Ügyfélfogadási idő CSOLNOKON:

 

Csolnok: pénteken 800-1000

 

TÁJÉKOZTATJUK T. ÜGYFELEINKET, HOGY MIELŐTT A KORMÁNYABLAKOKHOZ ÉS OKMÁNYIRODÁKHOZ INDULNAK ÜGYEIKET INTÉZNI A GYORSABB ÉS GÖRDÜLÉKENYEBB ÜGYINTÉZÉS ÉRDEKÉBEN, HA TEHETIK ELŐTTE TELEPÜLÉSÜKÖN ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐBEN ÉRDEKLŐDJENEK AZ ÜGYSEGÉDEKNÉL, AKIK TÁJÉKOZTATÁST ÉS TÖBB ESETBEN KÉRELEM NYOMTATTVÁNYT IS TUDNAK ADNI ÜGYÜK INTÉZÉSÉHEZ.

 

KÖZADATKERESŐ

 

 

magyarorszag

Kövess minket!

Tájékoztató videó a helyes csatornahasználatról

Képre kattintva megtekinthető a videó!

Tisztelt Ügyfeleink!

A 191/2020. (V. 8.) sz. Korm. rendelet szerinti ellenőrzött bejelentésüket (veszélyhelyzet alatti engedély-kötelezettség tárgyában) a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen tehetik meg.

Pőczéné dr. Csorba Erika 
jegyző

Július 2021
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ASP pályázat