Helyi rendeletek

Rendeletek

2008

4/2008.(IV.11.) számú rendelet: CSÉSZ-2008

Jelmagyarázat a szabályozási tervekhez

SZ-1 Szabályozási Terv - Közigazgatási területre

SZ-2(a) Szabályozási Terv – Központi belterületre

SZ-2(b) Szabályozási Terv – Alsó Janza

SZ-2(c) Szabályozási Terv – Liget hegy

SZ-2/m1 Korlátozó tényezők (védelem)

2011

3-2011(II.11) adórendelet

10-2011(IX.29) szoc rend

11-2011(XI.21) lakásrendelet egységesben

12-2011(XI.21) temető

13-2011(XI.21) Közterület rendelet

2012

3-2012(II.11) anyakönyvi rendelet

4-2012(II.11) csatorna rendelet hk helyezés

5-2012(II.11) hulladékdíj rendelet

2014

12-2014.(XI.27) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

13-2014.(XI.27) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

14-2014.(XI.27) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 16/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

15-2014.(XI.27) önkormányzati rendelete a köztemetőkről szóló 18/2013. (XI.29) önkormányzati rendelet módosításáról.

16-2014.(XI.27) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségeken kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 3/2012 (II.11) önkormányzati rendelet módosításáról.

17-2014.(XI.27) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről szóló 1/2014. (I.27) önkormányzati rendelet módosításáról.

2015

1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a Csolnok Község Önkormányzatának  2015. évi  költségvetéséről

2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről

3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról         

4/2015  (III.27.) sz. rendelete az avar és kerti hulladékok égetésének szabályairól     

10/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

2016

1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a Csolnok Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

2/2016. (III.04.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2016. (III.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2016. (XI.2.) önkormányzati rendelete a csolnoki lakosoknak adható nyelvvizsgadíj-térítés és német nyelvi ösztöndíj szabályairól

9/2016. (XII.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és az
elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 16/2013. (XI.29) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2016. (XII.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 17/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2016. (XII.5.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 3/2012. (II.11) önkormányzati rendelet módosításáról

2017

1/2017. (II.02) önkormányzati rendelete a Csolnok Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

3/2017. (II.02.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

5/2017. (III.10) önkormányzati rendelete „Csolnokért” díj alapításáról

7/2017. (V.04) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

8/2017. (V.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2017. (V.30) önkormányzati rendelete Csolnok Község Önkormányzatának zárszámadásáról

11/2017. (VII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2017. (VII.27.) önkormányzati rendelete a Csolnok Településrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 4/2008.(IV. 11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Három helyszín kapcsán

13/2017. (X. 10.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok égetésének szabályairól szóló 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2017. (X.10.) önkormányzati rendelete a reklámok és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó településképi követelményekről

15/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelete az élelmezési nyersanyagnormákról, az étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015(XII.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2018

1/2018. (II.13) önkormányzati rendelete a Csolnok Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete a helyi zajvédelemről

3/2018 (V.31.) 3/2018. (V.31) önkormányzati rendelete a Csolnok Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1-2017. (II.02) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete Csolnok Község Önkormányzatának zárszámadásáról

5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete a csolnoki lakosoknak adható nyelvvizsgadíj-térítés és német nyelvi ösztöndíj szabályairól szóló 8/2016. (XI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2018. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelete az élelmezési nyersanyagnormákról, az étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015(XII.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

7/2018. (XI.22.) önk. rendelete a településkép védelméről

8/2018. (XII.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletésről és az elideneítésükre vonatkozó szabályokról szóló 16/2013. (XI.29) önkormányzat rendelet módosításáról

2019

1/2019. (II.04.) önkormányzati rendelete a Csolnok Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

2/2019. (II.04.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

3/2019. (III.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2019. (III.11) CSKÖKT rendelete a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, valamint a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete a Csolnok Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1-2018. (II.04) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete Csolnok Község Önkormányzatának zárszámadásáról

7/2019. (VII.04.)  önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2019. (VIII.23)  számú önkormányzati rendelete az élelmezési nyersanyagnormákról, az étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015(XII.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

9/2019. (X.10.) rendelete a 4/2008. (IV.11.) ÖNK. rendelettel megállapított Csolnok Helyi Építési Szabályzata Módosításáról

10/2019. (X.24.) ökormányzat rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2019. (XI.28.)ökormányzat rendelete közterületek használatáról szóló 17/2013 (XI.29) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2019. (XI.28.)ökormányzat rendelete a köztemetőkről szóló 18/2013. (XI.29) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2019. (XI.28.)ökormányzat rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 16/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2019. (XI.28.)ökormányzat rendelete a szociális ellátásról, valamint a gyermekek védelméről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

2020.

1/2020. (II.07) önkormányzat rendelete a Csolnok község önkormányzatnának 2020. évi költségvetéséről

2/2020. (II.25) önkormányzat rendelete a Csolnok Helyi Építési Szabályatáról szóló 4.2008. (IV.11) önkormányzati rendelete módosításáról

3/2020. (III.12.) önkormányzat rendelete Csolnok Építési Szabályzatáról 4/2008. (IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2020. (VI.25) önkormányzati rendelete a Csolnok Község Önkormányzatnak 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019 (II.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2020. (VI.25) önkormányzati rendelete a Csolnok Község Önkormányzatnak zárszámadásáról

10/2020. (VII.28) önkormányzati rendelete a Csolnok Helyi Építési Szabályairól szóló 4/2008 (IV.11) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2020. (VIII.06) önkormányzati rendelete az élelmezési nyersanyagnormákról, az étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015 (XII.1) számú önkormányzati rendelet módosításról

12/2020. (IX.20) számú önkormányzati rendelete az élelmezési nyersanyagnormákról, az étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015 (XII.1) számú önkormányzati rendelet módosításról

 

 2021.

1/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet a Csolnok község önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

2/2021 (III.25.) önkormányzati rendelet a Csolnok Község Önkormányzat Képsviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2021 (V.26.) önkormányzati rendelet 2020. költségvetés módosításáról

4/2021 (V.25.) önkormányzati rendelet a 2020. költségvetés végrehajtásáról

5/2021 (VI.29)önkormányzati rendelet a CSolnok Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2008 (IV.11.) számú rendelének módosításáról

6/2021 (VIII.31.) önkormányzati rendelet térítési díjakról

7/2021 (IX.30.) önkormányzati rendelet térítési rendelet módosításáról

8/2021 (IX.30) önkormányzati rendelet szociális rendelet módosításáról

9/2021 (X.13.) önkormányzati rendelet nyersanyagnorma hatályon kívül helyezés

10/2021 (X.13.) önkormányzati rendelethez melléklet - 1.

10/2021 (X.13.) önkormányzati rendelethez melléklet - 2.

10/2021 (X.13.) önkormányzati rendelethez tüzifa rendelet

11/2021 (X.13.) önkormányzati rendelet a házasságkötés szabályairól

12/2021 (X.15.) önkormányzati rendelet SZMSZ módosítás

 

2022.

1-2022 (II.08.) faültetési rendelet
2-2022(II.14.) önkormányzati rendelet költségvetés
3-2022(II.14.) önkormányzati rendelet illetmény
4.-2022(II.14.) önkormányzati rendelet költségvetési rendelet hatályon kívül
5-2022(V.13.) 2021 évi költségvetés módosítás
6-2022(V.13.)2021 évi költségvetés végrehajtás
7-2022(VI.15.)HÉSZ mód.
8-2022(VI.24.)CSÉSZ mód.
9-2022(VII.02.)HÉSZ mód.
10-2022(VIII.31.)térítési díj rend. mód.
11-2022(VIII.31.)temetődíj mód.
12-2022(VIII.31.)lakásbérleti díj mód.
13-2022(V.31.)köztérhasználati díj mód.

2023.

1-2023 (II.13.)SZMSZM módosítás
2-2023 (II.10.) 2023. évi költségvetés
3-2023 (II.10.)nyelvi ösztöndíj módosít
4-2023 (III.29) önkormányzati rendelet a köztemetőkről
5-2023 (V.11) önkormányzati rendelet 
6-2023 (VI.1) önkormányzati rendelet 
7-2023 (VI.1) önkormányzati rendelet 
8-2023 (VIII.9) önkormányzati rendelet 
9-2023 (VIII.1) önkormányzati rendelet 
10-2023 (VIII.24) önkormányzati rendelet
11-2023 (IX.29.) önkormányzati rendelet
12-2023 (X.11.) önkormányzati rendelet
13-2023 (XII.18.) önkormányzati rendelet
14-2023 (XII.18.) önkormányzati rendelet

2024.

1-2024.2024 évi költségvetési rendelet
2-2024. (III.26) önkormányzati lakásrendelet módosítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZADATKERESŐ

 

 

magyarorszag

Kövess minket!

Tájékoztató videó a helyes csatornahasználatról

Képre kattintva megtekinthető a videó!

szlogo page-0001

 

 

Tisztelt Ügyfeleink!

A 191/2020. (V. 8.) sz. Korm. rendelet szerinti ellenőrzött bejelentésüket (veszélyhelyzet alatti engedély-kötelezettség tárgyában) a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen tehetik meg.

Pőczéné dr. Csorba Erika 
jegyző

Mini bölcsöde kialakítása Csolnokon!

Kattintson az alábbi képre a nagyításért.

Május 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ASP pályázat

Partnereink:

Személyemelő és kosaras emelő bérlés

AUDI bontó

Elektromos kisautó

Tüzifa árak

Máltai nyaralás

Állvány bérlés árak

Ékszerész