Főoldal
Településképi rendelet

Csolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. novemberében elfogadta a településkép védelméről szóló 7/2018. (XI.22.) önkormányzati rendeletet.

A helyi rendelet megalkotásának célja, hogy települési önkormányzatok hatékonyan óvják meg építészeti és természeti kultúrájukat, a településképet és fejlesszék azt. A rendeletet több alkalommal tárgyalták a bizottságok, a Képviselő-testület, illetve lakossági fórum keretében bevontuk a lakosságot is. A rendelet megalkotására törvény kötelezte az Önkormányzatot, de bízunk benne, hogy eléri a célját és településünk, az ország települései szépülnek, fejlődnek és az egyes települések egységes képet mutatnak a jogszabályi rendelkezések betartását követően.


A rendelet három különböző eljárást rögzít a következők szerint:


A szakmai konzultáció célja, hogy az építtető tájékozódjon a településképi követelményekről, a Helyi Építési Szabályzat előírásairól és csak azt követően kezdje meg a terveztetést vagy az építkezést. A szakmai konzultáció már egy elkészült terv megvitatására, átbeszélésére is alkalmas fórum.


A településképi véleményezési eljárást az építési engedélyhez kötött építési tevékenységek esetében kell lefolytatni. Az eljárás során a polgármester véleményt nyilvánít arról, hogy a tervek megfelelnek-e a településképi rendeletben foglalt előírásoknak vagy nem, és ezt a
véleményt eljuttatja az illetékes építéshatóságnak.


A településképi bejelentési eljárás az építési engedélyhez nem kötött, a rendeletben meghatározott építési tevékenységekre vonatkozik. Ebben az eljárásban a polgármester dönt arról, hogy az építési tervek, az építkezés megfelel-e a településképi rendeletben foglalt előírásoknak vagy nem. Amennyiben megfelel, akkor engedélyezhető az építkezés, amennyiben nem, akkor módosításra hívja fel a tervezőt, az építtetőt. A településképi rendeletnek való megfelelés hiányában az építkezés nem engedélyezhető. A településképi rendelet tehát építési szabályokat tartalmaz az egész településre kiterjedően, ezért nagyon fontos, hogy minden építési munka megkezdése előtt egyeztessünk az építtető terveiről, elképzeléseiről.

 

Kérem, hogy a tervezés, az építési munkák (új építés, felújítás, bővítés, homlokzatszínezés, nyílászáró csere, kerítésépítés, cégérkihelyezés stb.) megkezdése előtt keressék fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy szakmai konzultáció keretében egyeztessünk a településképi rendelet előírásairól, az építési szabályokról.


Csolnok, 2019. január 10.

Kolonics Péterné
polgármester

KÖZADATKERESŐ

 

 

magyarorszag

Kövess minket!

Tájékoztató videó a helyes csatornahasználatról

Képre kattintva megtekinthető a videó!