Főoldal
Meghívó lakossági fórumra

Felhívás partnerségi véleményezésre. Meghívás lakossági fórumra Csolnok Község Településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán fórumot tartunk 2018.november 5-én 17.00 órai kezdettel a községházán.

Az önkormányzati és az építési törvényben kapott felhatalmazás alapján tájékoztatom a lakosságot, s valamennyi érintett ingatlantulajdonost, hogy az Önkormányzat településfejlesztési döntése értelmében Csolnok Község Településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) módosítása tervezett.

A módosítással érintett tervezési terület:

 

A módosítás érinti Alsó Janza területrészen található 078/3-4, valamint 084/1 hrsz.-ú telkeket. A módosítás a területen létesíteni kívánt 2 db kisteljesítményű napelemes kiserőmű telepítésének előkészítése érdekében történik. A kiserőművek 2x500kW AC összteljesítményű napelemek telepítését fogják jelenteni, melyek az E.ON 22 kV-os vezetékhálózatára földkábelen keresztül tudnak csatlakozni a horgásztó ÉK-i sarkánál. Az erőmű az úgynevezett KÁT (kötelező átvételi) rendszerben fog üzemelni, mintegy 30 évre tervezve.

Ezzel Csolnok azon települések sorába csatlakozhat, amelyek a napjainkban előremutató zöld energiatermelés részesei.
A megjelölt területet különleges területhasználatba fogja sorolni a településszerkezeti terv, s a helyi építési szabályzatban olyan övezeti paramétereket kap, melyek megfelelnek a kiserőmű telepítéséhez. A területen a napelemek elhelyezése földközelben fog történni, két transzformátorra kapcsolva. A két terület be lesz kerítve védelmi szempontok miatt, melyek között a kialakult gyakorlatnak megfelelően a termőföldek megközelítése, valamint Sárisápra történő átjárás útvonala biztosítva lesz.
A módosuló helyi építési szabályzat egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése c) pontja szerinti „tárgyalásos eljárással” kerül véleményezésre, mivel Csolnok Önkormányzat Képviselőtestülete a 99/2018. (X. 5.) CSKOKT határozatával az érintett területet „kiemelt fejlesztési területté, a beruházást önkormányzati szempontból kiemelt beruházássá
nyilvánította”.
Csolnok Község Partnerségi egyeztetés Szabályairól szóló 7/2017. (V. 04.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően kérem T. Érintetteket, hogy fentiekkel kapcsolatos észrevételeiket tegyék meg az alábbi módok valamelyikén:
a.) a lakossági fórumon szóban és írásban,
b.) Csolnok Közös Önkormányzati Hivatal címére (2521 Csolnok, Rákóczi tér 1.) írásban történő megküldéssel, vagy személyes leadásával,
c.) elektronikus levélben (e-mailben) történő megküldéssel a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre. A vélemények fogadására legkésőbb a fórum napját követő 8. napig van lehetőség.
Csolnok, 2018. október 26.

Kolonics Péterné Csolnok Község Polgármestere

 

Dokumentáció a partnerségi véleményezéshez - Napelemes Kiserőművek telepítése kapcsán

 

KÖZADATKERESŐ

 

 

magyarorszag

Kövess minket!

Tájékoztató videó a helyes csatornahasználatról

Képre kattintva megtekinthető a videó!

Elektronikus ügyintézés

Országgyűlési választás

Május 2019
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ASP pályázat