Főoldal
Felhívás: álláslehetőség

Titkársági ügyintéző munkakör betöltésére

 

A „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

pályázatot hirdet

titkársági ügyintéző

 

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidővel

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye: Komárom-Esztergom Megye, 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 

1. melléklet 27. Titkársági feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

Iktatási, irattározási, postázási feladatok ellátása. Polgármester és jegyző munkájának teljeskörű segítése. Képviselő-testületi, bizottsági anyagok előkészítésében, kiküldésében, döntések végrehajtásában való közreműködés, részvétel az üléseken, jegyzőkönyvek készítése, döntések nyilvántartása. Statisztikák, adatszolgáltatások elkészítése. Titkárságra beérkező telefonok, faxok kezelése. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat lebonyolítása. Települési rendezvények megszervezésében technikai segítségnyújtás, szerkesztési feladatok (plakátok, meghívók, oklevelek készítése), megrendelések bonyolítása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Iktatás, irattározás, postázás és egyéb adminisztratív feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • I. besorolás osztályban felsőoktatásban szerzett szakképezettség, II. besorolási osztályban középiskolai végzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közszférában szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • felsőfokú szakképzettség
 • közigazgatási alapvizsga és/vagy közigazgatási szakvizsga megléte
 • MS Office alkalmazások magas szintű ismerete, PowerPoint és Publisher gyakori használata
 • ASP rendszer ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a Kttv. 45. § (4) bekezdésében meghatározott adattartalmú önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 15. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 01.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pap Krisztina aljegyző nyújt, a 33/478-626-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2521 Csolnok, Rákóczi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/1616/2018, valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző
 • Elektronikus úton dr. Pap Krisztina aljegyző részére a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző/aljegyző dönt.

 

A pályázat elbírálásnak határideje: 2018. október 10.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • www.csolnok.hu – 2018. szeptember 17.
 • Kábeltv Csolnok – 2018. szeptember 17.

KÖZADATKERESŐ

 

 

magyarorszag

Kövess minket!

Tájékoztató videó a helyes csatornahasználatról

Képre kattintva megtekinthető a videó!